Η Εταιρία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: BINARY EVOLUTION
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.000,00€
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 139536301000
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-8216329
ΦΑΞ: 211-8000806

ΕΤΑΙΡΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 20
ΕΙΣΦΟΡΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.000,00€

Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής